För att kunna läsa måste man kunna följa raden i boken med ögonen.

Ögonrörelserna man använder kallas saccada ögonrörelser.
Vid oprecisa saccada ögonörelser
- tappar man ord eller bokstäver
- blandar man bokstäver eller ord

När man läser måste man veta var på raden och var på sidan man fixerar.
Detta styrs av förmågan att samordna central och perifer syn.
Vid oförmåga att samordna central och perifer syn
- börjar bokstäverna hoppa
- blir det svårt att byta rad

Man måste kunna urskilja bokstäverna, dvs fokusera mot det som ska läsas.
Vid svårighet att fokusera
- blir det suddigt efter en stunds läsning
- går det bra att läsa en stund, sedan blir det svårare och svårare
- är det svårt att skriva av text från tavlan
- tröttnar man fort
- blir det svårt med matematik när det kommer till lästal

Man måste kunna flytta ögonen, följa raden och fokusera på texten med sådan lätthet att det finns energi kvar till att förstå texten. Om man inte läser med lätthet
- kan man få huvudvärk
- gör man slarvfel
- håller man ibland för ena ögat
- undviker man läsning
- blir det konflikter vid läxläsning
- läser man ibland bra och ibland dåligt

De här läsproblemen går att åtgärda, men det räcker inte att bara öva ögonrörelser Hela hjärnan måste vara involverad, från hjärnstammen till frontalloben
Vi har över 30 års erfarenhet i att hjälpa barn och vuxna.