Jag heter Lena Rasmussen är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet.
Jag började arbeta som konventionell optiker 1974, parallellt med att jag vidareutbildade mig vid Institutet för Optometri. Utbildningen var tvåårig. Den skedde bland annat i samarbete med London Refraction Hospital, med kurser i kroppens anatomi och fysiologi, ögats anatomi och fysiologi, ögats sjukdomar och samsyn, dvs. skelning och forier som är en slags skelning som inte syns på ögonen.
Jag arbetade även i skolhälsovården i Stockholm för att fånga upp barn med begynnande synfel.

1981 började jag samarbeta med företagshälsovården, där jag bidrog med hjälp till personer som hade syn-, ögon-, nack- och ryggbesvär. Jag fick fler och fler barn och vuxna som klienter som trots flertaliga besök hos optiker och ögonläkare inte fått hjälp med sina synbesvär. På grund av dessa erfarenheter vidareutbildade jag mig i USA hos Paul Harris, en av USA s bästa optometrister. Jag auskulterade hos Bob Kraskin och Al Sutton i flera omgångar. Bob Kraskin och Al Sutton har skrivit otaliga böcker i optometri. Bägge har arbetat som Doctor of Optometry i mer än femtio år i USA. Detta gav mig redskapen till att hjälpa personer med synbesvär som inte enbart kunde avhjälpas med glasögon. Efter utbildningen i USA läste jag perceptionspsykologi och tog kurser hos Katarina Johanneson Alvegård i barns utveckling och de primitiva reflexerna. Katarina Johanneson Alvegård utarbetade tillsammans med Peter Blythe metoder för testning och träning i primitiva reflexer. Deras kunskaper har jag vidareutvecklat och involverat i mitt arbete, så att synförmågan påverkas optimalt. Mina kunskaper i optometri, primitiva spädbarnsreflexer och perceptionspsykologi samlade jag ihop till en unik form av optometri som vi idag använder oss av i vårt dagliga arbete.

Jag heter Anna Eklund är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet, utbildad vid Karolinska Institutet, Sedan tio år arbetar jag med Lena. Hon har utbildat mig i sin metod i neuro-optometri där man tar hänsyn till inlärning av förmågan att hämta in och tolka synintryck samt förmågan att samordna synintrycken från bägge ögonen utan ansträngning.

Vi deltar årligen som enda svenskar i internationella konferenser och möten med de mest erfarna optometristerna i världen som arbetar med neurodevelopmental optometry. De mest kända sammankomsterna är de som anordnas av OEP (Optometry Extension Program) och COVD (College of Vision Development). Besök gärna deras hemsidor: www.oepf.org (klicka på patients & parents) och www.visionforlearning.org