Optokonsult AB

Hjärnskakning

Många som blir drabbade av en lindrig hjärnskakning får symtom som kvarstår även efter några veckors vila. Ofta har de blivit skannade med datortomografi och fått besked att det inte finns några hjärnskador. Vanliga symtom som att inte kunna läsa eller arbeta med skärmar kvarstår. De blir trötta eller ”snurriga” av att vistas i miljöer med många synintryck. Många dras med daglig huvudvärk, ljus och ljudkänslighet. En del av våra klienter har varit sjukskrivna i åratal med ovanstående symtom och de har inte blivit bättre trots att de följt ordinationen att vila.

Med konvergensnärpunkt menas ögonens förmåga att vridas in mot näsan. En normal konvergensnärpunkt är ca en decimeter från näsroten. Det är inte ovanligt att en person efter hjärnskakning har besvär med att titta en meter från näsroten. Det ger besvär och gör det ibland omöjligt att läsa och arbeta vid skärm som sker på ca fyrtio centimeter. De flesta kan tvinga sig till att konvergera till en decimeter men kan få besvär i flera timmar efteråt.

Vid vår synanalys finner vi svag fusion vid seende, både på långt och nära håll. Med fusion menas att hjärnan med lätthet sammansmälter synintrycken från vänster och höger öga, så att man får ett bekvämt seende. Vid svag fusion blir det svårt att följa en rad när man läser. Man kan också ha svårt att förstå vad man läser. Man blir lätt uttröttad och det kan hända att man korta stunder ser dubbelt.

De ögonrörelser man använder vid läsning är ofta påverkade. Från att tidigare varit en storläsare till att få svårighet följa en rad eller komma rätt på nästa rad, är vanligt. Det finns standardiserade ögonrörelsetest som bland annat används av amerikanska fotbollsklubbar som ett mått på hjärnskakningens omfattning. Vi använder ett av dessa tester.

Om besvären inte har försvunnit efter några veckors vila, måste man lära sig att använda sina ögon på nytt. Och det går. Vad vi kan göra är att guida dig i de processer som behövs för att ta tillbaka ett bekvämt seende.