Optokonsult AB

Läsförmåga och syn

Vid lässvårigheter och dyslexi pratas det ofta om förmågan att förstå orden och att tolka dess betydelse. Minst lika viktigt är att kontrollera förmågan att röra ögonen samstämmigt och att följa en rad utan svårighet. Det har därför inget att göra med hur skarpt man ser bokstäverna utan det behövs en hel synanalys. Ögonrörelsehastigheten ska motsvara barnets eller den vuxnes ålder. Detta mäts med standardiserade ögonrörelsetest. Om läshastigheten är långsammare än förväntat, kan det bero på att ögonen inte är tillräckligt snabba eller precisa. Då hjälper det inte att bara öva läsning, man måste även åtgärda den underliggande orsaken. Ofta är orsaken svag reflexintegrering. Läs mer under ögonrörelser och reflexer.

Innan diagnos om lässvårigheter ställs behöver man utesluta synsvårigheter. Att mäta synskärpa, det vill säga hur skarpt man ser, är inte tillräckligt för att utesluta synsvårigheter. Vi gör en grundlig undersökning som inkluderar förmågan att röra ögonen samstämmigt och med åldersadekvat hastighet.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet har forskare vid Marianne Bernadottes Centrum har undersökt ögonrörelser hos barn med dyslexi och funnit att ”ögonen stannar upp och studsar fram och tillbaka”. Dessa forskare vill använda metoden för att fånga upp barn med dyslexi. De flesta vi undersöker med läs och skrivsvårigheter, har långsamma och okontrollerade ögonrörelser. Vi hjälper dem med individuellt anpassade övningar så att ögonen kan följa raden utan svårighet.