Välkommen till Optokonsult!

Vi heter Lena Rasmussen och Anna Eklund.
Vi är legitimerade optiker och optometrister och arbetar med neuro-optometri, dvs hur hjärnan bearbetar och tar emot synintryck.

Vi är specialiserade på att arbeta med;
- barn som har problem vid läsinlärning
- barn som utan besvär läser de första meningarna för att sedan tröttna, hoppa över ord och rader eller helt enkelt vägrar att läsa
- barn som blir rastlösa och okoncentrerade när de ska göra skolarbete
- dig som blundar med ena ögat eller får huvudvärk vid läsning eller TV- tittande
- dig som upplever att du ser dubbelt eller suddigt vid läsning, TV-tittande eller bilkörning som enligt ögonläkare inte har ”något synfel”
- närsynta personer som känner att de glasögon de blir rekommenderade känns alldeles för starka
- vuxna och barn som inte kan vänja sig vid de glasögon de blivit rekommenderade
- nackbesvär orsakat av närarbete
- synbesvär som optiker och ögonläkare inte har kunnat definiera och förklarat som inbillning

Vi rekommenderar kost lämplig för synprestationen.
Vi håller föredrag om synens betydelse vid läsning, inlärning och skolarbete.
Vi håller kurser för optometrister i USA och Europa i neuro- optometri.
Vi säljer inte glasögon, men vi skriver ut recept vid behov så att du kan välja att skaffa dina glasögon där det passar dig.
Vi behandlar inte ögonsjukdomar.
Vi tar inte emot barn under 8 år.