Optokonsult AB

Reflexer

Primitiva reflexer är bara en del av vårt arbete. Vi undersöker förmågan att använda synen med hjälp av glas och prismor. Vi skriver ut recept på glasögon när det behövs men vi arbetar mest med att lära ut hur man använder sina ögon mer effektivt. Det är en inlärningsprocess över tid, med hemövningar och klinikövningar. Att beskriva hur vi gör det är svårt, så vi har valt att visa bilder på några av de övningar vi arbetar med.

Ett nyfött barn bestämmer inte själv över sina motoriska rörelser. Ett nyfött barns rörelsemönster styrs av reflexer. Reflexer är automatiska rörelser som startas av lägesförändring, ett ljud, ljus eller beröring och fungerar som inlärning till medvetna motoriska rörelser. Flera av dessa reflexstyrda rörelser övergår sedan, integreras, till medvetna rörelser, som styrs av vår vilja.
Förmågan att styra sina ögon lärs också in via reflexer. Det är viktigt att ha en väl inlärd synförmåga. Det innebär att ögonen har lätt att följas åt, att skifta fokus, och att kunna hålla fokus när det behövs. Vi guidar dig med de övningar som integrerar reflexerna. Eftersom vi är utbildade i att undersöka ögonen vet vi vilka övningar som påverkar ögonens funktion. Vi kan med en synanalys mäta hur synen påverkas av övningarna.

Moro reflexen

Ett nyfött barns armar och ben rör sig osynkroniserat och reflexmässigt. Barnet har ingen kontroll över sin motorik, utan alla rörelser sker utan medveten tanke. Ögonen beter sig likadant. Ögonen och huvudet vänds mot en rörelse, ett ljus eller ett ljud. Denna automatiska reaktion på ljus, ljud eller rörelse kallas Mororeflexen. Här integreras synen med nackens och örats rörelseorgan, som samarbetar i hjärnan så att vi vet var och hur vi ska titta.
Mororeflexen är en viktig igångsättare av medvetna rörelser. Den behöver vara aktiv under barnets första tid. När barnet börjar använda den tänkande delen av hjärnan och tränar på att använda medvetna rörelser, ska reflexen inte lösas ut vid minsta stimuli. Man kan kalla det att reflexen integreras för att bara behöva användas när den behövs. I klassrummet kan barnet med en dåligt integrerad Mororeflex verka ha koncentrationsproblem eller misstänkt ADHD. Barnet inte kan låta bli att titta mot det som händer runtomkring. Ett barn med en välintegrerad Mororeflex kan bestämma sig för att låta hjärnan sortera bort ovidkommande ljud och rörelser för att i stället koncentrera sig på sin uppgift.
Det finns övningar för att integrera Mororeflexen. En välintegrerad Mororeflex gör det lättare att koncentrera sig på sin uppgift och att ställa in ögonen vid läsning och skärmarbete.

Asymmetriska Toniska Nackreflexen, ATNR

Enkelt förklarat innebär ATNR att vid barnets första månader följer armar, ben och fingrar automatiskt med huvudvridningen. När huvudet vrids åt höger sträcks höger arm, ben och fingrar, vänster arm och ben böjs. När huvudet vrids åt vänster sker det motsatta.
Ett barn med en svagt integrerad ATNR kan få skrivsvårigheter, trötthet i armen och handen när det skriver. Barnet kan få lässvårigheter på grund av att ögonen gör ett litet hopp när blicken ska gå fram och tillbaka över raden. Vi guidar dig med de övningar som integrerar reflexen.

Symmetriska Toniska Nackreflexen, STNR

STNR är inte en medfödd reflex, den börjar göra sig påmind efter några levnadsmånader. När barnet ligger på magen och övar på att rulla runt drar det så småningom in benen under kroppen och försöker stå på alla fyra, med magen fritt från golvet. Det lyckas inte första gången utan barnet har en period när det gungar upp och ner. Den här perioden är viktig för inlärningen av att fokusera långt bort och nära.
En dåligt integrerad STNR ger svårighet att växla från till exempel white boarden till bänken, det blir lätt att man skriver av fel eller missar något ord. Penngreppet är ofta hårt vilket ger trötthet i hand och arm.

Övrigt om reflexer

Vår korta beskrivning av reflexerna är ofullständig. Men vi anser att det är viktigt att ta hänsyn även till reflexerna när vi undersöker förmågan att styra ögonen och använda synen.
Viktigt att veta är att för att integrera reflexerna behöver man arbeta med aktiva rörelser. Det vill säga du ska själv kontrollera och utföra den rörelse vi instruerar dig i. Övningarna ska utföras i rätt sekvens och ofta tillsammans med andning. Det florerar många sätt att arbeta med reflexintegrering i kombination med korsmönsterövningar, att öva korsmönster integrerar inte reflexerna. Det påverkar säkert att barnet blir lugnare och mer motoriskt medvetet. Men vi har aldrig sett att förmågan att använda ögonen under läsprocessen har blivit bättre av dessa rörelser. Dessutom måste man göra en synanalys, av förmågan att använda ögonen. En synanalys utförs med hjälp av prismor och linser, vilket vi är utbildade i. Vi kontrollerar mer än att barnet ser bokstäver tydligt.