Optokonsult AB

Ögonrörelser

Ögonrörelserna man använder när man läser en rad kallas saccada ögonrörelser och styrs av vårt automatiska nervsystem. Vid läsning ska de saccada, automatiska, ögonrörelserna kombineras med viljestyrda ögonrörelser. De saccada ögonrörelserna använder vi för att med ögonen hoppa fram i texten. Bägge ögonen måste koordineras så att de hoppar samtidigt och lika långt. Med de viljestyrda ögonrörelserna bestämmer vi hur snabbt vi ska hoppa och vart vi ska hoppa, till exempel när vi vill byta rad. Barn med lässvårigheter kan ha problem att kombinera de saccada och viljemässiga ögonrörelserna. Oftast hjälper det inte med glasögon eller att lära sig att följa till exempel en penna som förs fram och tillbaka framför ögonen. Den grundläggande orsaken till problem med att följa en rad måste definieras och åtgärdas.

Vi använder ett standardiserat ögonrörelsetest, som ger indikationer på om en person har svårt att följa raden vid läsning. Vi gör en fullständig synanalys och undersöker förmågan att se på nära håll utan onödig energi åtgång.